SMALTOVANIE

Smaltovanie má vo Fiľakove už viac ako 100 ročnú tradíciu. Aj v dnešnej dobe je smaltovanie jedným najlepších povrchových úprav kovov najmä vďaka odolnosti voči poškriabaniu a vysokým teplotám. V rámci našej výroby plechov an pečenie, pekáčov, kotlových súprav používame aj „easy to clean“ – ETC smalt certifikovaný pre styk s potravinami. Smaltovňa je vybavená dopravníkom na sušenie dielcov a plynovou pecou.

Okrem smaltovania plechu sa venujeme aj smaltovaniu liatiny.

Pri nanášaní smaltu využívame tieto postupy:

  • polievanie
  • máčanie
  • striekanie
  • elektrostatické nanášanie

Na výber je široká paleta farieb, ktoré sa nanášujú v jednej alebo viacerých vrstvách.

Vypaľovanie výrobkov prebieha v plynovej peci pri teplotách 760°C až 840 °C.

Elektrostatická striekacia kabína

dielce zo striekaciej kabíny