Služby Zariadenie v našej spoločnosti umožňujú ponúkať tieto služby.

Delenie
Tvárnenie
Zváranie
Mechanické opracovanie
Povrchové úpravy
Ostatné technológie

Delenie

V posledných desiatich rokoch prebehla výrazná investícia do oblasti plošného spracovania plechov. Výsledkom je nosné pracovisko spoločnosti, ktorým je rezanie laserom. Na pracovisku sú štyri laserové páliace stroje značky Trumpf s rezaním do 15mm hrúbky plechu, doplnené o jeden vysekávací stroj Trumpf so spracovaním max. 3mm hrubého plechu.

Technické parametre niektorých zariadení

Názov zariadenia Typová značka zariadenia max. hrúbka mat. max. pracovná oblasť
Laserový rezací stroj TC L 3030 TLF 2000 12 mm (oceľ) 3500  × 1500 mm
TC L 3030 TLF 3200 20 mm (oceľ)
Vysekávací stroj TRUPUNCH TC 1000R 6,4 mm 2500 × 1280 mm

 

Viac informácií

Tvárnenie

Najnovším prírastkom v našom strojovom parku je CNC ohraňovací lis Trumf TruBend 5130 určený na ohýbanie plechových dielcov s menovitou silou 130 ton, dĺžkou ohranenia 3200 mm a laserovým odmeriavaním uhla ohybu.

Zaobstaraním nového stroja CNC (riadený, 315 tonový kľukový lis) sa výrazne zefektívnila práca, ale hlavne kvalita výliskov. Zvýšila sa zároveň kapacita, čím sa otvorila cesta pre spoluprácu s ďalšími zákazníkmi a s rozšírením výroby v tejto oblasti.

Technické parametre zariadení 

Názov zariadenia  Typová značka zariadenia Menovitá sila  Sila pridržovača Upínacia plocha stola     [l x b] Upínacia plocha (čap)   [l x b] Výška nástroja  
[kN] [mm]
Lisy mechanické výstredníkové LENR 25 250 530 × 370 D 32/60
LENP 40 400 630 × 430 D 40/75
LENP 63 630 750 × 500 D 50/85
LENP 100 1000 900 × 600 D 50/85
LE 160 VSS 1600 120 1000 × 720 700 × 380
Lisy kľukové ťažné  LKT 250 2500 400 1600 × 1200 1360 × 900 240 ÷ 360
LUD 500/2000 5000 1000 2000 × 950 1900 × 870 260 ÷ 390
Sangiacomo L315T 3150 2100 × 1200 2150 × 1200 650 ÷ 770
PKZZ 250/2500 2500 500 2500 × 1400 2320 × 1250 260 ÷ 380
PKZZ 500/2800 5000 1000 2800 × 1500 2750 × 1500 220 ÷ 720
Lisy hydraulické ťažné  PYE – 160 1600 320 1200 × 760 900 × 670
PYE – 250 2500 500 1250 × 800 900 × 670
ZE – 250 2500 1000 1250 × 1100 1310 × 1100 500 ÷ 900
PHD 630/2500 6300 1160 2500 × 1730 2500 × 1730
Lisy ohraňovacie hydraulické HOL 24/1300 240 1300 × 80
FARINA PFO/PSN 65/20 650 2070 × 60
TRUMPF TruBend 5130 1300 2690 x 120
CNC zakružovačka 130 – 12/3,5 max. hrúbka mat. max. šírka min. priemer / hrúbka mat.
3,5 mm 1250 mm D 110 mm / 2 mm

Viac informácií

 

Zváranie

Vyššie menované technológie tvoria základ výroby spoločnosti a umožňujú široký záber v oblasti spracovania plechov.

Tieto technológie sú doplnené o ďalšie možnosti finalizácie plechových dielov do podzostáv, ale aj finálnych produktov.

Jedná sa hlavne o zváracie pracovisko, kde okrem ručného zvárania v ochrannej atmosfére je aj zváracie robotizované pracovisko.

Viac informácií

Mechanické opracovanie

Povrchové úpravy

Naše technológie na povrchové úpravy sú práškové farbenie, ale aj smaltovanie, ktoré ma už vyše 110 ročnú tradíciu. Smaltovanie preslávilo Fiľakovo nie len doma, ale v podstate na celom svete. Táto technológia sa postupne tiež vyvíjala a v súčasnosti okrem klasického mokrého smaltovania máčaním a striekaním existuje aj elektrostatické smaltovanie.

Technické parametre zariadení

Názov zariadenia Max. rozmery dielcov
(š x v x d) [mm]
Linka na elektrostatické nanášanie práškovej farby 500 x 1200 x 1200
Linka na elektrostatické nanášanie práškového smaltu na ploché dielce 25 x 850 x 600
Vypaľovacia pec – plynová na technológiu smaltovanie 500 x 850 x 1000
Linka na predúpravu povrchu (odmasť., morenie, Zn. fosfátovanie) – 20 vaňová 600 x 880 x 1450
Linka na galvanické pokovovanie – Ni a Zn (hromadné, závesné) 100 x 330 x 450
Zariadenie na pieskovanie dielcov D 1000, výška 1500

Viac informácií

Ostatné technológie