KONTAKTE

THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo

IČO: 36030538

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 230/S.

Externá kooperácia
Tomáš Zilíz
e-mail: tomas.ziliz@thorma.sk
tel.: +421 47 43 813 02